ساماندهی تولید کنندگان تیرچه در خراسان شمالی

محصولات

ساماندهی تولید کنندگان تیرچه در خراسان شمالی و تعطیلی کارگاههای بدون مجوز

 
ساماندهی تولید کنندگان تیرچه در خراسان شمالی و تعطیلی کارگاههای بدون مجوز
مدیر کل استاندارد استان خراسان شمالی گفت: کارگاههای تیرچه بلوک در خراسان شمالی ساماندهی می شوند وی تاکید کرد: در تلاش هستیم تا آن دسته از کارگاههای تیرچه بلوک که برای استاندارد اقدام نکنند، از چرخه تولید خارج شوند
تاريخ تنظيم: شنبه 29 خرداد ماه 1395