اولین همایش ملی تولید کنندگانصنعتی خرپای میلگردی و تیرچه استاندارد در کشور

محصولات

برپایی اولین همایش ملی تولید کنندگانصنعتی خرپای میلگردی و تیرچه استاندارد در کشور

 
برپایی اولین همایش ملی تولید کنندگانصنعتی خرپای میلگردی و تیرچه استاندارد در کشور
اولین گردهمایی ملی تولید کنندگان صنعتی خرپای میلگردی و تیرچه استاندارد با هدف تصمیم گیری و فرآهم آوردن مقدمات تاسیس و تشکیل انجمن یا کانون کشوری تولیدکنندگان صنعتی خرپای میلگردی و تیرچه استاندارد کشور در تاریخ 10 خرداد سال جاری در محل هتل المپیک برگزار شد
اولین گردهمایی ملی تولید کنندگان صنعتی خرپای میلگردی و تیرچه استاندارد با هدف تصمیم گیری و فرآهم آوردن مقدمات تاسیس و تشکیل انجمن یا کانون کشوری تولیدکنندگان صنعتی خرپای میلگردی و تیرچه استاندارد کشور با حضور تولید کنندگان برگزیده از استانهای مختلف در تاریخ 10 خرداد سال جاری در محل هتل المپیک برگزار شد

جهت اطلاع از جزئیات همایش و اهداف آن به سایت زیر مراجعه فرمایید

LatticeGirder.ir
تاريخ تنظيم: یکشنبه 30 خرداد ماه 1395