نمایشگاه صنعت

محصولات

مشارکت گروه صنعتی نوین سازان در هجدهمین نمایشگاه صنعت تهران

 
مشارکت گروه صنعتی نوین سازان در هجدهمین نمایشگاه صنعت تهران
مشارکت گروه صنعتی نوین سازان در هجدهمین نمایشگاه صنعت تهران
گروه صنعتی نوین سازان در سال 97 نیز همچون سالهای گذشته در نمایشگاه صنعت حضور دارد
در این نمایشگاه محصولات جدید در معرض دید بازدید کنندگان  گرامی قرار داده میشود
نوین سازان با تولید این محصولات تحولی در صنایع داخلی ایجاد کرده و پیرفته ترین تکنولوژی جوش را به کشور آورده است
 تاریخ برپایی نمایشگاه از 21 تا 24 مهر ماه سال 97 در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران خواهد بود
تاريخ تنظيم: پنجشنبه 5 مهر ماه 1397