نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 98

محصولات

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 98

 
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 98
مکان غرفه: ضلع غربی سالن میلاد تاریخ برگزاری:6 الی9 مرداد ماه 98 زمان برگزاری :9 الی 17
تاريخ تنظيم: دوشنبه 24 تیر ماه 1398