محصولات

افتخارات ما

 

ü دریافت تایید فنی از مرکز تحقیقات ساختمان در تولید شبکه فولادی (مش)

ü دریافت تایید فنی از مرکز تحقیقات ساختمان در تولید خرپای تیرچه (تیرچه بلوک)

ü دریافت تایید فنی از مرکز تحقیقات ساختمان در تولید تیرچه با جان باز (تیرچه کرومیت)

ü دریافت تاییدیه استاندارد و کیفیت جوش از موسسه رازی

ü دریافت استاندارد مدیریت کیفیت ISO9000 – 2000 از شرکت DQS

ü دریافت استاندارد مدیریت کیفیت صنعت نفت و گاز ISO TS از شرکت DQS

ü دریافت استاندارد از شرکت پاتون اکراین در صنعت جوش لوله

ü کسب مقام دوم جشنواره خوارزمی جهت طراحی کلمپ (فیکسچر) جوش لوله

ü کسب مقام دوم جشنواره خوارزمی جهت طراحی باگ (رباط جوشکار) جوش لوله

ü دریافت استاندارد CE در صنعت جوش مقاومتی