خط تمام اتوماتیک تولید میلگرد بستر

خط اتوماتیک تولید میلگرد بستر

دستگاههای اتوماتیک نوین سازان، میلگرد بستر را با روش جوش مقاومتی تولید می کنند. فرآیند تولید كاملا اتوماتیك است و توسط PLC كنترل می گردد ، در نتیجه فعالیت اپراتور به گذاشتن مواد اولیه و برداشتن محصول نهایی محدود می گردد. این موضوع باعث تضمین كیفیت محصول ، بالا رفتن میزان تولید و افزایش بهره وری می شود.

خط تمام اتوماتیک تولید میلگرد بستر