خطوط اتوماتیك تولید پانل دیواری

پانل دیواری از سه جزء به شرح زیر تشکیل شده است و دستگاه مذکور وظیفه مونتاژ آنها را به عهده دارد :
1. شبکه مفتولی (مش سبک) با ابعاد شبکه 5 در 5 یا 8 در 8 سانتیمتر که در طرفین لایه پلی استارین قرار گرفته
2. یک لایه پلی استایرن
3. خرپای مورب که اجزائ مختلف را در کنار هم قرار میدهد


خطوط اتوماتيك توليد پانل ديواري