دستگاه جوش تقویتی تیرچه

این دستگاه جهت جوش کاری میلگرد اتصال تقویت و تنظیم عرض پاشنه خرپا استفاده میگردد 

مزایای استفاده از دستگاه جوش تقویت به شرح ذیل میباشد:

1-خذف جوش قوس  از فرآیند تولید خرپا و اثرات مخرب آن

2-سرعت بالا در تولید

3-عدم نیاز به جوشکار ماهر

4-کمک به استاندارد سازی تیرچه

دستگاه جوش تقویتی تیرچه