دستگاه تولید پانل دیواریTD 22

پانل دیواری از سه جزء به شرح زیر تشکیل شده است و دستگاه مذکور وظیفه مونتاژ آنها را به عهده دارد
1. شبکه مفتولی (مش سبک) با ابعاد شبکه 5 در 5 سانتیمتر که در طرفین لایه پلی استارین قرار گرفته
2. یک لایه پلی استایرن
3. خرپای مورب به صورت اتوماتیک تزریق، جوش کاری و بریده می شود و موجب اتصال اجزائ مختلف در کنار هم میگردد
4. قطعه گذاری و برداشتن آن به صورت دستی ولی سایر فرآیند ها به صورت اتوماتیک انجام میگردد
basket
دستگاه تولید پانل دیواریTD 22


نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید
پانل دیواری از سه جزء به شرح زیر تشکیل شده است و دستگاه مذکور وظیفه مونتاژ آنها را به عهده دارد
1. شبکه مفتولی (مش سبک) با ابعاد شبکه 5 در 5 سانتیمتر که در طرفین لایه پلی استارین قرار گرفته
2. یک لایه پلی استایرن
3. خرپای مورب به صورت اتوماتیک تزریق، جوش کاری و بریده می شود و موجب اتصال اجزائ مختلف در کنار هم میگردد
4. قطعه گذاری و برداشتن آن به صورت دستی ولی سایر فرآیند ها به صورت اتوماتیک انجام میگردد