فناوری جوش اتوماتیک لوله های نفت و گاز

   عليرغم گذشت 30 سال از شروع اجراي پروژه‌هاي احداث خطوط انتقال نفت و گاز در خشكي، هنوز اكثر روشهاي بكار گرفته شده در اين زمينه قديمي و پرهزينه است. شرايط خاص اجرايي پروژه‌هاي احداث خطوط انتقال در خشكي ايران، از جمله هندسه لوله‌ها، جغرافيا، نيروی کار ارزان قيمت، هزينه‌هاي بالا و مسائل سياسي، مانع از حضور موثر شركتهاي معتبر بين المللي و انتقال تكنولوژي روز به اين عرصه گرديده است. در عرصه لوله گذاري دريايي نيز، عليرغم آنكه جوش اتوماتيك لوله در پروژه‌هاي دريايي امري رايج و لازم   است، ولي اين عرصه مهم و اقتصادي تا به امروز در انحصار شركتهاي خارجي بوده است.
   براين اساس نوين سازان براي اولين بار در كشور اقدام به طراحي، ساخت تجهيزات پروژه هاي Pipline و مخازن بر اساس تكنولوژي جوش اتوماتيك لوله نمود. و توانست ايران را بعنوان يكي از معدود كشورهاي دارنده تكنولوژي و سازنده كلمپ داخلي و ايستگاههاي جوش اتوماتيك لوله در دنيا مطرح نمايد. 
   در اينجا به برخي از ويژگي هاي روش جوش اتوماتيک لوله (GMAW) در 

مقايسه با روش متداول جوش دستي (SMAW) اشاره و تجهيزات لازم را به اختصار معرفي مي نماييم. 
- قابليت انجام جوش اتوماتيك لوله‌هاي مختلف (18 تا 56 اينچ)
- جوش اتوماتيك خطي ورقهاي ضخيم 
-  جوش مخازن با ابعاد گوناگون
- کيفيت عالي و تقريباً جوش بدون عيب
- ايجاد سيستم جوشکاري کم هزينه با توجه به مصرف کمتر الکترود به دليل تغيير بهينه شکل Bevel 
- قابليت تغيير پارامترهاي جوش با توجه به تغيير زاويه جوشکاري 
جهت جوش اتوماتيک خطوط لوله با استفاده از تجهيزات مورد نياز  به صورت مراحل ذيل عمل مي گردد: 
1- شيارزني بر روي لوله ها با استفاده از دستگاه Facing Machine  
2 – عمل Fit up توسط کلمپ داخلي لوله. 
3- انتقال کابين جوشکاري که تجهيزات ايستگاه جوش اتومات را حمل مي کند به سر جوش مورد نظر. 
4- نصب رينگ صلب آلومينيومي در محل جوش که امکان حرکت کالسکه جوش را ايجاد مي نمايد.
5-  نصب کالسکه جوش بر روي رينگ، لازم به توضيح است که در هر ايستگاه دو عدد کالسکه بر روي رينگ به طور همزمان عمليات جوش لوله را انجام مي دهند. 
6-  انجام عمليات جوشکاري توسط کالسکه جوش و تورچ نصب شده بر روي آن در زماني بسيار کمتر و کيفيت بالاتر نسبت به روش دستي. 

7- کنترل کالسکه جوش توسط سامانه کنترل پويا و تابلو قدرت و ريموت کنترل توسط اپراتور صورت مي گيرد. 

در اينجا به تجهيزاتي که در کنار تجهيزات گفته شده در ايستگاه جوش اتومات نياز است اشاره مي نماييم. 
1- چهار دستگاه موتور جوش 2- چهار دستگاه واير فيدر 3- تجهيزات جانبي کابين همچون کابل ها، کولر، لامپ و . . . 4- پايه نول 5- کپسول گاز محافظ 6- يک کفي در کنار ايستگاه جوش که تجهيزاتي همچون کمپرسور باد، کپسول گاز و مولد برق را حمل مي کند. 

basket
فناوری جوش اتوماتیک لوله های نفت و گاز

رباط جوش لوله (باگ) ماشین مخصوص جوش لوله فولادی

نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید

   عليرغم گذشت 30 سال از شروع اجراي پروژه‌هاي احداث خطوط انتقال نفت و گاز در خشكي، هنوز اكثر روشهاي بكار گرفته شده در اين زمينه قديمي و پرهزينه است. شرايط خاص اجرايي پروژه‌هاي احداث خطوط انتقال در خشكي ايران، از جمله هندسه لوله‌ها، جغرافيا، نيروی کار ارزان قيمت، هزينه‌هاي بالا و مسائل سياسي، مانع از حضور موثر شركتهاي معتبر بين المللي و انتقال تكنولوژي روز به اين عرصه گرديده است. در عرصه لوله گذاري دريايي نيز، عليرغم آنكه جوش اتوماتيك لوله در پروژه‌هاي دريايي امري رايج و لازم   است، ولي اين عرصه مهم و اقتصادي تا به امروز در انحصار شركتهاي خارجي بوده است.
   براين اساس نوين سازان براي اولين بار در كشور اقدام به طراحي، ساخت تجهيزات پروژه هاي Pipline و مخازن بر اساس تكنولوژي جوش اتوماتيك لوله نمود. و توانست ايران را بعنوان يكي از معدود كشورهاي دارنده تكنولوژي و سازنده كلمپ داخلي و ايستگاههاي جوش اتوماتيك لوله در دنيا مطرح نمايد. 
   در اينجا به برخي از ويژگي هاي روش جوش اتوماتيک لوله (GMAW) در 

مقايسه با روش متداول جوش دستي (SMAW) اشاره و تجهيزات لازم را به اختصار معرفي مي نماييم. 
- قابليت انجام جوش اتوماتيك لوله‌هاي مختلف (18 تا 56 اينچ)
- جوش اتوماتيك خطي ورقهاي ضخيم 
-  جوش مخازن با ابعاد گوناگون
- کيفيت عالي و تقريباً جوش بدون عيب
- ايجاد سيستم جوشکاري کم هزينه با توجه به مصرف کمتر الکترود به دليل تغيير بهينه شکل Bevel 
- قابليت تغيير پارامترهاي جوش با توجه به تغيير زاويه جوشکاري 
جهت جوش اتوماتيک خطوط لوله با استفاده از تجهيزات مورد نياز  به صورت مراحل ذيل عمل مي گردد: 
1- شيارزني بر روي لوله ها با استفاده از دستگاه Facing Machine  
2 – عمل Fit up توسط کلمپ داخلي لوله. 
3- انتقال کابين جوشکاري که تجهيزات ايستگاه جوش اتومات را حمل مي کند به سر جوش مورد نظر. 
4- نصب رينگ صلب آلومينيومي در محل جوش که امکان حرکت کالسکه جوش را ايجاد مي نمايد.
5-  نصب کالسکه جوش بر روي رينگ، لازم به توضيح است که در هر ايستگاه دو عدد کالسکه بر روي رينگ به طور همزمان عمليات جوش لوله را انجام مي دهند. 
6-  انجام عمليات جوشکاري توسط کالسکه جوش و تورچ نصب شده بر روي آن در زماني بسيار کمتر و کيفيت بالاتر نسبت به روش دستي. 

7- کنترل کالسکه جوش توسط سامانه کنترل پويا و تابلو قدرت و ريموت کنترل توسط اپراتور صورت مي گيرد. 

در اينجا به تجهيزاتي که در کنار تجهيزات گفته شده در ايستگاه جوش اتومات نياز است اشاره مي نماييم. 
1- چهار دستگاه موتور جوش 2- چهار دستگاه واير فيدر 3- تجهيزات جانبي کابين همچون کابل ها، کولر، لامپ و . . . 4- پايه نول 5- کپسول گاز محافظ 6- يک کفي در کنار ايستگاه جوش که تجهيزاتي همچون کمپرسور باد، کپسول گاز و مولد برق را حمل مي کند.