دستگاه اتوماتیک جوش چشم کلاف شرکت فولاد مبارکه

در خط تولید تاندم نورد سرد مجتمع فولاد مبارکه، پس از انجام فرایند نورد سرد و رول کردن ورق، لایه داخلی رول دچار افتادگی می شد که این موضوع در فرایندهای بعدی تولید مشکلات ایجاد می كرد. مجتمع فولاد مبارکه برای حل این مشکل به منظور افزایش کیفیت محصولات خود، طراحی وساخت دستگاه اتوماتیک جوش مقاومتي چشمه کلاف را به شرکت نوین سازان ستاره صنعت محول کرد. 
دستگاه اتوماتیک جوش مقاومتي چشمه کلاف كه دو لايه داخلي رول را با روش جوش مقاومتي به يكديگر متصل مي كند، در واقع یک ربات دارای سه درجه آزادی می باشد که از اجزاء ذیل تشکیل شده است :1- سیستم حرکت افقی 2- سیستم حرکت عمودی 3- سیستم حرکت دورانی 4-کلمپها 5- اتوگانها 6- تابلو کنترل 7- تابلو قدرت 
نحوه عملکرد دستگاه به این صورت می باشد که دستگاه بر اساس قطر، طول وضخامت رول که از شبکه خط توليد دریافت می کند، مرکز رول را پیداکرده و با انجام حرکت عمودی و افقی،به قسمت داخل رول حرکت می کند. در حین داخل شدن به رول با انجام حرکت دورانی و باز شدن کلمپها، لایه داخلی رول را که بازشده به محل صحیح بر می گرداند و سپس با انجام جوش مقاومتی در نقاط مختلف، لایه های داخلی را تثبیت می کند.
basket
دستگاه اتوماتیک جوش چشم کلاف شرکت فولاد مبارکه
1- طراحی دستگاه بر اساس نیاز تعریف شده از طرف صنعت و بدون داشتن نمونه داخلی یا خارجی 
2-  طراحی وساخت یك سیستم رباتیك سه درجه آزادی همراه با مركزیابی اتوماتیك با استفاده از سنسور لیزری
3-  پیاده سازی جوش مقاومتی همراه با كنترل جریان و نیروی جوش برای ضخامتهای مختلف ورق
4- پیاده سازی یك سیستم كنترل موقعیت (PID) با استفاده از PLC و موتور و درایو AC معمولی
5- پیاده سازی یك سیستم كنترل موقعیت (PID) با استفاده از جك هیدرولیك و شیر سرو
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید
در خط تولید تاندم نورد سرد مجتمع فولاد مبارکه، پس از انجام فرایند نورد سرد و رول کردن ورق، لایه داخلی رول دچار افتادگی می شد که این موضوع در فرایندهای بعدی تولید مشکلات ایجاد می كرد. مجتمع فولاد مبارکه برای حل این مشکل به منظور افزایش کیفیت محصولات خود، طراحی وساخت دستگاه اتوماتیک جوش مقاومتي چشمه کلاف را به شرکت نوین سازان ستاره صنعت محول کرد. 
دستگاه اتوماتیک جوش مقاومتي چشمه کلاف كه دو لايه داخلي رول را با روش جوش مقاومتي به يكديگر متصل مي كند، در واقع یک ربات دارای سه درجه آزادی می باشد که از اجزاء ذیل تشکیل شده است :1- سیستم حرکت افقی 2- سیستم حرکت عمودی 3- سیستم حرکت دورانی 4-کلمپها 5- اتوگانها 6- تابلو کنترل 7- تابلو قدرت 
نحوه عملکرد دستگاه به این صورت می باشد که دستگاه بر اساس قطر، طول وضخامت رول که از شبکه خط توليد دریافت می کند، مرکز رول را پیداکرده و با انجام حرکت عمودی و افقی،به قسمت داخل رول حرکت می کند. در حین داخل شدن به رول با انجام حرکت دورانی و باز شدن کلمپها، لایه داخلی رول را که بازشده به محل صحیح بر می گرداند و سپس با انجام جوش مقاومتی در نقاط مختلف، لایه های داخلی را تثبیت می کند.