دستگاه تولید پانل دیواریTD 31

پانل دیواری از سه جزء به شرح زیر تشکیل شده است و دستگاه مذکور وظیفه مونتاژ آنها را به عهده دارد
1. شبکه مفتولی (مش سبک) با ابعاد شبکه 8 در 8 سانتیمتر که در طرفین لایه پلی استارین قرار گرفته
2. یک لایه پلی استایرن
3. خرپای مورب به صورت اتوماتیک تزریق، جوش کاری و بریده می شود و موجب اتصال اجزائ مختلف در کنار هم میگردد
4. قطعه گذاری و برداشتن آن به صورت دستی ولی سایر فرآیند ها به صورت اتوماتیک انجام میگردد

basket
دستگاه تولید پانل دیواریTD 31
-
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید

پانل دیواری از سه جزء به شرح زیر تشکیل شده است و دستگاه مذکور وظیفه مونتاژ آنها را به عهده دارد
1. شبکه مفتولی (مش سبک) با ابعاد شبکه 8 در 8 سانتیمتر که در طرفین لایه پلی استارین قرار گرفته
2. یک لایه پلی استایرن
3. خرپای مورب به صورت اتوماتیک تزریق، جوش کاری و بریده می شود و موجب اتصال اجزائ مختلف در کنار هم میگردد
4. قطعه گذاری و برداشتن آن به صورت دستی ولی سایر فرآیند ها به صورت اتوماتیک انجام میگردد