کلمپ

كلمپ يكي از تجهيزات است كه در فرايند جوشكاري لوله هاي آب و نفت و گاز جهت هم محور كردن و تثبيت لوله ها در حين اتصال مورد استفاده قرار مي گيرد. و به دو دسته خارجي و داخلي تقسيم مي شود. 
نوين سازان آمادگي دارد كلمپ داخلي شامل  انواع مختلف بدون پشت بند ( جهت جوشكاري دستي )، با پشت بند و داراي سيستم Back weld (جهت جوش اتوماتيك لوله) را بنابه سفارش مشتري توليد نمايد:
 سيستم جوش اتوماتيك بدون Back weld داراي مزاياي بالاتري نسبت به نوع Back weld دار است كه  از اين جهت كاربرد كلمپ با پشت بند را بيشتر نموده است.
در همين راستا توليد متداول اين شركت كلمپ داخلي همراه پشت بند با قابليت پيشروي و پسروي در داخل لوله از سايز 14 تا 56 مي باشد.
basket
کلمپ
خودكششی 
تنظیم سریع
موقعیت دهنده 
تحریك كننده الكتریكی یا مكانیكی(فرمان الكتریكی یا برقی)
قابلیت اصلاح ناگردی (Ovallity) لوله وتصحیح hi-low
دارای سیستم ترمز با قابلیت بالادر شیبهای تند
قابلیت استفاده در لوله های با ضخامت  6 الی 32 میلی متر
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید
كلمپ يكي از تجهيزات است كه در فرايند جوشكاري لوله هاي آب و نفت و گاز جهت هم محور كردن و تثبيت لوله ها در حين اتصال مورد استفاده قرار مي گيرد. و به دو دسته خارجي و داخلي تقسيم مي شود. 
نوين سازان آمادگي دارد كلمپ داخلي شامل  انواع مختلف بدون پشت بند ( جهت جوشكاري دستي )، با پشت بند و داراي سيستم Back weld (جهت جوش اتوماتيك لوله) را بنابه سفارش مشتري توليد نمايد:
 سيستم جوش اتوماتيك بدون Back weld داراي مزاياي بالاتري نسبت به نوع Back weld دار است كه  از اين جهت كاربرد كلمپ با پشت بند را بيشتر نموده است.
در همين راستا توليد متداول اين شركت كلمپ داخلي همراه پشت بند با قابليت پيشروي و پسروي در داخل لوله از سايز 14 تا 56 مي باشد.