خط تمام اتوماتيك توليد مش ساختماني MW 2000

عمده موارد مصرف اين گونه شبكه هاي فولادي جوش شده در توليد پانلهاي ديواري (3D Panel) ، مصلح كردن برخي ديوارهاي پيش ساخته ، حصار كشي و ... مي‌باشد.

در اين دستگاه ميلگردهاي تار و پود به صورت كلاف تغذيه مي‌گردد و از سيستم پنوماتيك استفاده نشده است.
basket
خط تمام اتوماتيك توليد مش ساختماني MW 2000
  

نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید
عمده موارد مصرف اين گونه شبكه هاي فولادي جوش شده در توليد پانلهاي ديواري (3D Panel) ، مصلح كردن برخي ديوارهاي پيش ساخته ، حصار كشي و ... مي‌باشد.

در اين دستگاه ميلگردهاي تار و پود به صورت كلاف تغذيه مي‌گردد و از سيستم پنوماتيك استفاده نشده است.