دستگاه تولید مش صنعتی MW 6000

عمده موارد مصرف اين گونه شبكه هاي فولادي پیش جوش که اصطلاحا مش نامیده می شوند در مسلح کردن بتن می باشد ماننده استفاده در نیلینگ، سقف های عرشه فولادي، ديوارهاي پيش ساخته، راه سازي، پي‌ساختمانها، گود برداري و ...  مي‌باشد.
در اين دستگاه ميلگردهاي تار و پود به صورت شاخه اما اتوماتیک تغذيه مي‌گردد و توانایی تولید شبکه 10 در 10 تا 30 در 30 سانتیمتر را دارد عدم نیاز به تنظیمات مکانیکی در تغییر شبکه
basket
دستگاه تولید مش صنعتی MW 6000

مزایای دستگاه نوین سازان:
تغذیه تار و پود به صورت اتوماتیک

میز محصول اتوماتیک

امکان اضافه کردن محصول برگردان

سرعت بالای تولید

نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید

عمده موارد مصرف اين گونه شبكه هاي فولادي پیش جوش که اصطلاحا مش نامیده می شوند در مسلح کردن بتن می باشد ماننده استفاده در نیلینگ، سقف های عرشه فولادي، ديوارهاي پيش ساخته، راه سازي، پي‌ساختمانها، گود برداري و ...  مي‌باشد.
در اين دستگاه ميلگردهاي تار و پود به صورت شاخه اما اتوماتیک تغذيه مي‌گردد و توانایی تولید شبکه 10 در 10 تا 30 در 30 سانتیمتر را دارد عدم نیاز به تنظیمات مکانیکی در تغییر شبکه