دستگاه تولید مش صنعتیMW3000

عمده موارد مصرف اين گونه شبكه هاي فولادي پیش جوش که اصطلاحا مش نامیده می شوند در مسلح کردن بتن می باشد ماننده استفاده در نیلینگ، سقف های عرشه فولادي ، ديوارهاي پيش ساخته ، راه سازي ، پي‌ساختمانها ، گود برداري و ...  مي‌باشد.

در اين دستگاه ميلگردهاي تار و پود به صورت شاخه (پود انداز اتوماتيك) تغذيه مي‌گردد و توانایی تولید شبکه 3 در 10 تا 30 در 30 سانتیمتر را دارد
basket
دستگاه تولید مش صنعتیMW3000


مزایای دستگاه نوین سازان:

عدم نیاز به تنظیمات مکانیکی در تغییر شبکه

توانایی تغییر شبکه در یک برگ مش

توانایی تولید شبکه های نا منظم و نا متقارن

توانایی تولید میلگرد 10

نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید
عمده موارد مصرف اين گونه شبكه هاي فولادي پیش جوش که اصطلاحا مش نامیده می شوند در مسلح کردن بتن می باشد ماننده استفاده در نیلینگ، سقف های عرشه فولادي ، ديوارهاي پيش ساخته ، راه سازي ، پي‌ساختمانها ، گود برداري و ...  مي‌باشد.

در اين دستگاه ميلگردهاي تار و پود به صورت شاخه (پود انداز اتوماتيك) تغذيه مي‌گردد و توانایی تولید شبکه 3 در 10 تا 30 در 30 سانتیمتر را دارد