دستگاه تولید پانل دیواریTD 11

پانل دیواری از سه جزء به شرح زیر تشکیل شده است و دستگاه مذکور وظیفه مونتاژ آنها را به عهده دارد :
1. شبکه مفتولی (مش سبک) با ابعاد شبکه 5 در 5 یا 8 در 8 سانتیمتر که در طرفین لایه پلی استارین قرار گرفته
2. یک لایه پلی استایرن
3. خرپای مورب که اجزائ مختلف را در کنار هم قرار میدهد
basket
دستگاه تولید پانل دیواریTD 11

دستگاه تولید پانل دیواریTD 11


نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید
پانل دیواری از سه جزء به شرح زیر تشکیل شده است و دستگاه مذکور وظیفه مونتاژ آنها را به عهده دارد :
1. شبکه مفتولی (مش سبک) با ابعاد شبکه 5 در 5 یا 8 در 8 سانتیمتر که در طرفین لایه پلی استارین قرار گرفته
2. یک لایه پلی استایرن
3. خرپای مورب که اجزائ مختلف را در کنار هم قرار میدهد